Laatste levensfase

Als uitvaartfotograaf kom ik het tegen, onafgewerkte zaken die het afscheid bemoeilijken. Als psycosociaal therapeut herken ik de situaties, doorvoel ze, maar ik heb er geen rol in. Een voorbeeld, van een vrouw die vertelde dat haar broer nog niet wist dat vader overleden was, hij zou het pas na de uitvaart via via vernemen. Zo een jong meisje dat veel te vroeg van haar vader afscheid moest nemen. Haar ouders waren gescheiden . Haar opa en oma van vaders kant regelde alles en hielden de moeder op afstand. Bij het samenstellen van het fotoboek van de afscheidsdienst mocht ik geen foto’s opnemen waar haar moeder op stond. Mijn hart brak, voor het meisje kan het later zo belangrijk zijn de aanwezigheid van haar moeder te zien. Voor mij zijn dit voorbeelden waardoor ik dacht, ik wil daar iets aan doen. En zo ben ik de opleiding mediation gaan volgen met als doel in deze lastige situaties met betrokkenen een uitweg te vinden.

Juist tijdens de laatste levensfase kan de behoefte ontstaan om een aantal niet afgewerkte “zaken” af te ronden. Vaak niet in de laatste plaats in de relationele sfeer. Dat kan directe familie betreffen, kinderen, broers, zussen, ouders, (ex-)partners.
Maar ook oude vriendschappen, werkgevers, collega’s.
Misschien zie je ze niet meer, is niet alles uitgesproken ?
Of is er sprake van een serieus conflict?

Hoe pak je dat aan?  Samen kunnen we dat onderzoeken,
en kijken naar de mogelijkheden daarvoor.

Het kan ook gaan om keuzes in de laatste levensfase, keuzes rondom behandeling, of over het afscheid na het overlijden, begraven of cremeren, bepaalde mensen wel/niet uitnodigen voor de afscheidsdienst.
Wanneer die keuzes niet door iedereen gedragen worden, kan het zelfs leiden tot conflicten in een periode dat je elkaar zo hard nodig hebt.
Samen gaat we kijken hoe we hieruit kunnen komen, zodat er terug gekeken kan worden op een afscheid die bij jullie past.

Na het afscheid kan er onenigheid ontstaan over de verdeling van met name de emotioneel gebonden spullen.  Ik adviseer niet over de juridische gevolgen over erfenis. Maar vaak gaat het om hele andere dingen. Samen gaan we kijken hoe we daar zo goed mogelijk uit komen.

Als neutrale en professionele mediator begeleid ik het proces waarij ik help bij het oplossen van conflicten en het faciliteren van communicatie tussen mensen die betrokken zijn bij de laatste levensfase van een persoon. Dit kan familieleden, vrienden, zorgverleners en andere belanghebbenden omvatten.
Je kunt daarbij denken aan familiegesprekken, gesprekken rondom besluitvorming en planning, communicatie met zorgververleners.
Ik bied een veilige en ondersteunende omgeving waarin moeilijke/lastige gesprekken kunnen plaatsvinden en conflicten kunnen worden opgelost. Ik ben ervaren in het omgaan met de complexe emoties en uitdagingen die gepaard gaan met de laatste fase van het leven, en ben toegewijd aan het helpen van mensen bij het vinden van vreedzame en respecvolle oplossingen.

Wanneer u behoefte heeft aan ondersteuning en begeleiding tijdens de laatste levensfase van een dierbare, neem van vandaag nog contact op. Ik sta klaar om u te helpen om door deze uitdagende tijd heen te navigeren en conflicten op te lossen op een manier die recht doet aan ieders behoeften en waarden.

Reacties zijn gesloten.